az első online haccp naplózási rendszer
ПЪРВАТА ОНЛАЙН СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА HACCP.

Изпращане на съобщение

 

MAXIZ Inc.
Tax number: 12410671-2-20
company registration no.: Cg. 20-09-074897